Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 2
Banner 1
Tin BTSC
NGÀY HỘI THIẾU NHI BTSC (NEW)
Ngày 09/06/2013, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đã tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho con em cán bộ công nhân viên Công ty BTSC
Một số hình ảnh trong chuyến "Du lịch về nguồn" của công ty BTSC tại Khu di tích Xẻo Quýt - Đồng Tháp.