banner slider 2
Banner 1
GIỚI THIỆU
Ban điều hành
Thông tin cơ cấu tổ chức và các thành viên ban điều hành công ty
Đơn vị thành viên
Trung tâm Dịch vụ Bến Thành là đơn vị hoạt trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, các sạp chợ đầu mối như chợ Tam Bình, chợ Bình Điền. Ngoài ra còn cho thuê kho, kho mát, kho lạnh, kho cấp đông với đủ mọi kích thước sử dụng.
Lịch sử phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiền thân là Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTS), được thành lập theo Quyết số 14A/QĐ-TL-2003 ngày 04/12/2003 của Tổng Công ty Bến Thành, trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty là Trung tâm Thương mại Dịch vụ, Trạm Dịch vụ kho vận Sunimex, Xưởng Chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu.