Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Lịch sử phát triển
   Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiền thân là Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTS), được thành lập theo Quyết số 14A/QĐ-TL-2003 ngày 04/12/2003 của Tổng Công ty Bến Thành, trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty là Trung tâm Thương mại Dịch vụ, Trạm Dịch vụ kho vận Sunimex, Xưởng Chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu.

     Đến tháng 10/2004, BTS thực hiện sáp nhập thêm Công ty Nông sản thực phẩm Bến Thành và Xưởng gỗ thuộc Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Chiểu. Ngày 01/11/2007, Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTS) chính thức chuyển đổi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BTSC), theo Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 16/07/2007 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BTSC), trong đó vốn nhà nước chiếm 45% vốn điều lệ Công ty.
 
Với phương châm “Best To Serve and Care”, BTSC đã và đang phát triển thương hiệu vững mạnh và mở rộng quy mô hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ và đặc biệt tập trung vào việc đầu tư, nâng cấp các loại hình dịch vụ BTSC theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Từ năm 2006, BTSC đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) công nhận là đơn vị có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008.