banner slider 2
Banner 1
LĨNH VỰC KINH DOANH
Dịch vụ bất động sản
Dịch vụ cho thuê văn phòng: các văn phòng có quy mô nhỏ, mức giá trung bình. Đầu tư vào các dự án đã được phê duyệt theo hướng xây dựng hạ tầng và khai thác các loại hình đất dự án, trung tâm thương mại dịch vụ.
Dịch vụ thương mại
Đại lý chính thức của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh - Công ty Bảo Minh Sài Gòn. Kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa. Giao nhận (Logistics), vận chuyển quốc tế và dịch vụ xuất nhập khẩu.
Nhà hàng khách sạn
Xây dựng hệ thống Nhà hàng, khách sạn có quy mô vừa và nhỏ. Hình thành các loại hình kinh doanh cung ứng dịch vụ du lịch và tiến tới xây dựng chuỗi nhà hàng, café, phục vụ hội nghị, tiệc cưới