banner slider 8
banner slider 8
banner slider 6
banner slider 5
banner slider 4
banner slider 3
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
Ban điều hành
Thông tin cơ cấu tổ chức và các thành viên ban điều hành công ty
Lịch sử phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiền thân là Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTS), được thành lập theo Quyết số 14A/QĐ-TL-2003 ngày 04/12/2003 của Tổng Công ty Bến Thành, trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty là Trung tâm Thương mại Dịch vụ, Trạm Dịch vụ kho vận Sunimex, Xưởng Chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu.
Báo cáo tình hình quản trị
Báo cáo tình hình quản trị
28/04/2020
Nhà hàng khách sạn
Xây dựng hệ thống Nhà hàng, khách sạn. Hình thành các loại hình kinh doanh cung ứng dịch vụ lưu trú và tiến tới xây dựng chuỗi nhà hàng, café, phục vụ hội nghị, tiệc cưới
Dịch vụ thương mại
Kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa. Giao nhận (Logistics), vận chuyển quốc tế và dịch vụ xuất nhập khẩu.
Dịch vụ bất động sản
Dịch vụ cho thuê văn phòng: các văn phòng có quy mô nhỏ, mức giá trung bình. Đầu tư vào các dự án đã được phê duyệt theo hướng xây dựng hạ tầng và khai thác các loại hình đất dự án, trung tâm thương mại dịch vụ.