banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
15/08/2019
Đơn vị thành viên
Trung tâm Dịch vụ Bến Thành là đơn vị hoạt trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, các sạp chợ đầu mối như chợ Tam Bình, chợ Bình Điền. Ngoài ra còn cho thuê kho, kho mát, kho lạnh, kho cấp đông với đủ mọi kích thước sử dụng.
Dịch vụ bất động sản
Dịch vụ cho thuê văn phòng: các văn phòng có quy mô nhỏ, mức giá trung bình. Đầu tư vào các dự án đã được phê duyệt theo hướng xây dựng hạ tầng và khai thác các loại hình đất dự án, trung tâm thương mại dịch vụ.
Báo cáo tình hình quản trị
Báo cáo tình hình quản trị
12/07/2019
Ban điều hành
Thông tin cơ cấu tổ chức và các thành viên ban điều hành công ty