Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
Lịch sử phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiền thân là Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTS), được thành lập theo Quyết số 14A/QĐ-TL-2003 ngày 04/12/2003 của Tổng Công ty Bến Thành, trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty là Trung tâm Thương mại Dịch vụ, Trạm Dịch vụ kho vận Sunimex, Xưởng Chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu.
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH NHIỆM KỲ IV (2020-2025)
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH NHIỆM KỲ IV (2020-2025)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 THÁNG 10 NĂM 2019
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 THÁNG 10 NĂM 2019
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BTSC LẦN V, NHIỆM KỲ 2019-2022
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BTSC LẦN V, NHIỆM KỲ 2019-2022
HỘI THAO 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH
HỘI THAO 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH