Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
Dịch vụ bất động sản
Dịch vụ cho thuê văn phòng: các văn phòng có quy mô nhỏ, mức giá trung bình. Đầu tư vào các dự án đã được phê duyệt theo hướng xây dựng hạ tầng và khai thác các loại hình đất dự án, trung tâm thương mại dịch vụ.
Dịch vụ thương mại
Kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa. Giao nhận (Logistics), vận chuyển quốc tế và dịch vụ xuất nhập khẩu.
CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020