Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 2
Banner 1
Tin mới nhất
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BTSC TẠI NGÀY HỘI BENTHANH GROUP
Các hoạt động của BTSC tại ngày hội Benthanh Group
Ngày 21/12/2013 tại Cung văn hóa lao động số 55 Nguyễn Thị Minh Khai, QI, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc thi "Hội thao Chào mừng kỷ niệm 16 năm thành lập Tổng Công ty Bến Thành"
"Hội thi nấu ăn" Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2013 được tổ chức tại khuôn viên Chi nhánh Bình Dương với chủ đề "Nam BTSC vào bếp"