banner slider 2
Banner 1
Trung tâm Kinh Doanh Nhà hàng -Khách sạn Đa Kao
 

Khách sạn Đa Kao
Địa chỉ : 26 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-8) 38224109 – 38220720 

Kinh doanh khách sạn.

Giám đốc : Ông PHẠM TUẤN CƯỜNG

Phó Giám đốc: Ông NGUYỄN QUỐC VŨ

Phụ trách kế toán : Bà HUỲNH THỊ KIM OANH
Các tin khác