Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
CBTT về việc bổ nhiệm P.TGĐ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
CBTT về việc bổ nhiệm P.TGĐ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
CBTT Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
CBTT Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
Báo cái tài chính giữa niên độ 2023 (Đã kiểm toán)
Báo cái tài chính giữa niên độ 2023 (Đã kiểm toán)
CV giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2022
CV giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2022
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
CBTT Đơn từ nhiệm Kế toán trưởng
CBTT Đơn từ nhiệm Kế toán trưởng
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023
CV Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2022
CV Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2022
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022
CBTT Danh sách cổ đông lớn Công ty Quý 2.2023
CBTT Danh sách cổ đông lớn Công ty Quý 2.2023