Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
CBTT về thời gian tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CBTT về thời gian tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Báo cáo tình hình quản trị
Báo cáo tình hình quản trị năm 2023
25/01/2024
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý 4/2022
18/01/2024
Ban điều hành
Thông tin cơ cấu tổ chức và các thành viên ban điều hành công ty
CBTT VỀ NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG
CBTT VỀ NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG
CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023
CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023
CBTT GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST SO VỚI CÙNG KỲ 2022 CỦA BCTC QUÝ 3.2023 2022
CBTT GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST SO VỚI CÙNG KỲ 2022 CỦA BCTC QUÝ 3.2023 2022
CBTT về việc giải trình chậm CBTT bất thường
CBTT về việc giải trình chậm CBTT bất thường
Dịch vụ thương mại
Kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa. Giao nhận (Logistics), vận chuyển quốc tế và dịch vụ xuất nhập khẩu.