Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
05/05/2021
Báo cáo tình hình quản trị
Báo cáo tình hình quản trị
26/04/2021
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Ban điều hành
Thông tin cơ cấu tổ chức và các thành viên ban điều hành công ty
Nhà hàng khách sạn
Xây dựng hệ thống Nhà hàng, khách sạn. Hình thành các loại hình kinh doanh cung ứng dịch vụ lưu trú và tiến tới xây dựng chuỗi nhà hàng, café, phục vụ hội nghị, tiệc cưới