Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

-  Ngày 08/9/2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BTSC) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tại Phòng Họp Công ty CP Dịch vụ Bến Thành - Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.


-  ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.


* Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường 2023 của Cty BTSC:
 


 d

h
Các tin khác