Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin đảng - Đoàn thể
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ CÔNG TY BTSC LẦN THỨ III NHIỆM KÌ 2013-2015
Các Chi bộ Công ty BTSC đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kì 2013-2015
CUỘC DIỄU HÀNH XE ĐẠP HƯỞNG ỨNG TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI VÀ VÌ THÀNH PHỐ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC BẠN ĐTN BTSC NÓI RIÊNG VÀ BENTHANH GROUP NÓI CHUNG THAM GIA "CUỘC DIỄU HÀNH XE ĐẠP HƯỞNG ỨNG TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI VÀ VÌ THÀNH PHỐ "XANH - SẠCH - ĐẸP"
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHI ĐOÀN CS CTY BTSC THAM GIA PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
Một số hình ảnh Chi đoàn CS Cty BTSC tham gia hoạt động phong trào nhân ngày "Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Miền Nam thông nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2013) và kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2013).