Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ CÔNG TY BTSC LẦN THỨ III NHIỆM KÌ 2013-2015
(28-06-2013) 
Các Chi bộ Công ty BTSC đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kì 2013-2015
 

 

- Trong 02 ngày 27,28/06/2013. 03 chi bộ  thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013- 2015.

- Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện sát với nhu cầu thực tế cho nhiệm kỳ 2013 – 2015. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, chi bộ đã bám sát và thông qua một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2013- 2015 ( Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành)

- Đại hội chi bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn thể đảng viên của Chi bộ. Tập thể đảng viên các Chi bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ Công ty BTSC giao.

 

 

 

 

Các tin khác