Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHI ĐOÀN CS CTY BTSC THAM GIA PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
(30-05-2013) 
Một số hình ảnh Chi đoàn CS Cty BTSC tham gia hoạt động phong trào nhân ngày "Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Miền Nam thông nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2013) và kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2013).
 

- Ngày 29/05/2013, Chi đoàn Cơ sở Cty BTSC đã nhiệt tình tham gia các hoạt động phòng trào kết hợp với các Chi đoàn CS các Công ty khác thuộc hệ thống của BenThanh Group nhân ngày "Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Miền Nam thông nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2013) và kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2013).

* Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại Khu chiến tích Địa đạo Củ Chi:

Các tin khác