Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2017
Thứ Bảy, ngày 16/9/2017 Công đoàn Cơ sở và Chi đoàn Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (BTSC), đã tổ chức chương trình công tác xã hội năm 2017 với chủ đề " BTSC VÒNG TAY YÊU THƯƠNG"  - tại Trung tâm Dưỡng Lão Thị Nghè và Trung tâm Bảo trợ Trẻ Tàn Tật Thị Nghè. Chương trình đã diễn ra thành công và ý nghĩa.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại trong hoạt động thiện nguyện:

 


Các tin khác