Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
MỘT SỐ HÌNH ẢNH "HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG BEN THANH GROUP NĂM 2015"
Thứ Bảy và Chủ Nhật - ngày 07,08/11/2015, Chi đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đã tham gia Chương trình "Hội trại truyền thống Ben Thanh Group năm 2015" do Đoàn Tổng Công ty Bến Thành tổ chức tại Cao Minh - Đồng Nai.

"Hội trại truyền thống Ben Thanh Group năm 2015" đã diễn ra thành công tốt đẹp.


* Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại:

 

Các tin khác