Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
HỘI THAO 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH
Ngày 23/12/2019  tại Cung văn hóa lao động - Số 55 Nguyễn Thị Minh Khai, QI, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thao "Chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV"

Dưới đây, là một số hình ảnh được ghi lại:

 


 
 
Các tin khác