Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CTY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH LẦN VI NHIỆM KỲ (2023-2028) & HNNLĐ NĂM 2023
Ngày 22/02/2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BTSC) đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở Công ty CP Dịch vụ Bến Thành Lần VI nhiệm kỳ (2023-2028) & Hội nghị Người lao động năm 2023, tại Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành- Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM. 

-  Đại hội và Hội nghị Công đoàn CS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả BCH trúng cử vào các vị trí sau:

1. Đ/c Trần Anh Phú - Chủ tịch
2. Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Trang- Phó Chủ tịch
3. Đ/c Võ Hoàng Trúc - Ủy viên

* Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Đại hội và Hội nghị:g

v

g

b

Các tin khác