Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 -  Ngày 19/4/2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BTSC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm2020 tại Phòng hội nghị Hoa Viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


-  ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.


* Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Cty BTSC:J

J

J

J

J
Các tin khác